Резултати анкете о ценама за обнову сезонских карата

Током претходне недеље, Клуб је спровео анкету међу купцима сезонских карата за претходну сезону на тему цене за обнову сезонских карата за наредну сезону.

„Сезонци“ су мејлом или Вибером добили линк за страну на којој се налазила анкета као и код који је било потребно унети ради учешћа у анкети. Након избора трибине за коју је важила њихова сезонска карта за претходну сезону, било је могуће изабрати једну од три опције везано за цене за обнову сезонских карата за наредну сезону:

  • Фиксно 500 динара за све трибине
  • Половина цене за обнову за ову сезону
  • Исто као цена за обнову за ову сезону

Анкета је завршена у поноћ у недељу 6. јуна и у њој је учествовало 1,825 власника сезонских карата из претходне сезоне. Од тога њих 439 (24%) је гласало за прву опцију, фиксну цену од 500 динара за све трибине. За половину цене за обнову за ову сезону гласало је 860 „сезонаца“ (47%). На крају, за исту цену обнове као и ове сезоне гласало је њих 526 (29%).

Када је реч о структури по трибинама, учествовало је 1,219 „сезонаца“ са северне трибине од којих је 22% гласало за фиксну цену од 500 динара, 45% за половину цене од ове сезоне и 33%  за исту цену обнове као и ове сезоне. Затим, са ВИП Запада је гласало 277 власника сезонских карата од чега је 26% гласало за фиксну цену од 500 динара, 53% за половину цене од ове сезоне и 21% за исту цену као ове сезоне. Следе власници сезонских карата са источне трибине, од њих 174 за фиксну цену је гласало 26%, за половину цене 54% и за исту цену њих 20%. Учествовала су 152 власника сезонских карата са западне трибине од којих је 30% изабрало опцију фиксне цене од 500 динара, 49% половину цене од прошле сезоне и 21% исту цену као прошле године. На крају, учествовала су и три власника сезонских карата за ВИП делове стадиона који су „једногласно“ подржали опцију фиксне обнове по цени од 500 динара.

ФК Црвена звезда ће узети у обзир ове резултате приликом одређивања цена за обнову сезонских карата наредне сезоне. Очекује се да продаја крене почетком јула, а коначне цене и све битне информације ће бити објављене благовремено.

Купци сезонских карата из прошле сезоне који нису добили линк за учешће у анкети могу контактирати Сервис за чланство ради провере ажурности контакт података који се налазе у бази чланства како би у будућности добијали релевантне информације које шаље Клуб.