Далибор Арбутина – кандидат за члана Скупштине Клуба

Рођен сам 19.02.1978. године у Вараждину, Република Хрватска. Завршио сам Машински факултет Универзитета у Београду где сам стекао звање Дипломирани инжењер машинства – Мастер (дипл.инж.маш. – M.Sc.). Такође сам завршио и мастер академске студије на Географском факултету Универзитета у Београду и стекао звање Мастер географ (M.Sc.). Тренутно припремам докторску дисертацију на Машинском факултету Универзитета у Београду. Аутор сам већег броја научних радова у међународним часописима и већег броја радова на конференцијама које је организовала Међународна агенција за атомску енергију Члан сам неколико струковнијх удружења и поседуејм неколико лиценци из области којом се бавим и члан сам неколико радних група које је формирала Влада Републике Србије.

Од 2014. године Одлуком Владе Србије се налазим на позицији директора Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србијеˮ.

Ожењен и отац двоје деце.

Црвена звезда

  • Редован сам и активан на северној трибини преко 25 година;
  • Члан сам Клуба сам непрекидно од првог дана поновног успостављања система чланства, за шта сам награђен златном чланском картицом поводом десетогодишњице чланства;
  • Члан сам Скуштине ФК Црвена звезда у неколико претходних сазива, као и члан у неколико сазива скупштине КК и РК као и велики пријатељ МК

Уколико будем поново изабран за члана Скупштине Клуба, своје искуство и стручно знање  ћу ставити у функцију и службу Клуба као и свих претходних година.