Владимир Станчић – кандидат за члана Скупштине Клуба

Рођен сам 1985. године у Крагујевцу. Основну школу и Гимназију завршио сам у Крагујевцу.

Дипломирао сам на Економском факултету у Београду 2008. године, а докторирао 2016. године на Економском факултету у Нишу. После четворогодишњег рада у привреди, од 2013. године запослен сам на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, тренутно у звању доцента. Аутор сам више радова у научним монографијама, тематским зборницима радова и часописима у земљи и иностранству, као и учесник међународног пројекта Универзитета у Крагујевцу. Поседујем лиценцу судског вештака економско-финансијске струке. Ожењен сам и отац једног јуниор члана Клуба.

Црвена звезда

 • прва утакмица, занемарујући ранија гостовања Клуба у мом родном граду, на Маракани ми је поновљени 115. дерби, марта 2001. године;
 • члан Клуба сам непрекидно од првог дана поновног успостављања система чланства, односно од 09.06.2010. године, за шта сам награђен златном чланском картицом поводом десетогодишњице чланства;
 • дугогодишњи сам власник сезонске карте за северну трибину, док сам у ранијем периоду био власник пропуснице навијачке групе.

Активности

 • с обзиром да се први пут кандидујем за чланство у Скупштини Клуба, формалних активности нисам имао до сада;
 • 2019-2020. година: као члан Клуба, по позиву Милоша Бурића, члана Скупштине Клуба, учествовао сам као стручни сарадник у анализирању финансијских извештаја и пословања Клуба;
 • 2020-2021. година: формалним оснивањем скупштинског Одбора за финансије, као члан Клуба, по позиву сам учествовао у раду истог, у својству стручног сарадника.
 • У рад групе чланова Скупштине Клуба посебно заинтересованих за пословање Клуба (чији чланови су формирали скупштински Одбор за финансије) укључио сам се по позиву члана Скупштине Милоша Бурића у пролеће 2019. године, у својству стручног сарадника, са циљем пружања помоћи у анализи финансијског извештаја и пословања Клуба за 2018. годину. Сарадња је настављена и за финансијске извештаје и пословање Клуба за 2019. и 2020. годину. Аутор сам више типова интерних извештаја који су коришћени у раду скупштинског Одбора за финансије. Саветодавно сам учествовао и у осталим активностима везаним за иницирање доношења финансијских смерница и финансијског плана Клуба, као и у предлозима измене Статута Клуба, чију сам иницијативу и формално подржао 2019. године.

Уколико будем изабран за члана Скупштине Клуба, своје стручно знање ћу ставити у функцију и службу Клуба, примарно на пољу финансија:

 • подстицање финансијске дисциплине у Клубу, у складу са прокламованим циљем о даљој финансијској стабилизацији Клуба;
 • додатни допринос у процесу и процедури анализе и усвајања финансијског плана Клуба;
 • додатни допринос у процесу и процедури анализе и усвајања финансијских извештаја Клуба;
 • додатни допринос у процесу извештавања чланова Клуба из области финансија и пословања Клуба;
 • активно учешће, пружање стручних савета и подршке скупштинском Одбору за финансије.

Међу осталим активностима, које бих подржао као члан Скупштине, издвојио бих све оне које се тичу подстицањa афирмације чланства у Клубу, подизања свести о значају чланства, као и активирањa чланова Клуба да узму учешћe у раду Клуба, како у области финансија, тако и у осталим.