Петар Исаков – кандидат за члана Скупштине Клуба

Рођен сам 1993. године у Новом Саду. Основну школу и Гимназију завршио сам у Бачкој Паланци. Дипломирао сам на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 2016. године. На истом факултету сам 2017. године завршио мастер студије – општи смер. Септембра 2016. године почео са радом као адвокатски приправник. Априла 2019. године положио правосудни испит, а јуна и адвокатски испит. Септембра 2019. године уписан у именик адвоката при Адвокатској комори Војводине.

Црвена звезда

  • прва утакмица на Маракани децембра 2009. године против Спартака из Суботице
  • Учланио сам се 2011 године, с тим да сам чланарину обновио 2017. године
  • Почев од сезоне 2017/18 па надаље поседујем сезонску карту за северну трибину

Активности

  • с обзиром да се први пут кандидујем за чланство у Скупштини Клуба, формалних активности нисам имао до сада;

Уколико будем изабран за члана Скупштине, активно ћу учествовати у њеном раду, те спрам стручног знања, са аспекта легалитета и легитимитета, анализирати одлуке руководства Клуба у складу са надлежностима Скупштине. Указиваћу на потребу проактивног односа чланова према Клубу, и то пре свега у погледу контролне функције која се односи на надзор над законитошћу и целисходноћшу рада органа управљања Клуба, те чување угледа Клуба.